مزایده و منقاصه

 
  
  
5 فرم شماره یک شرایط شرکت در مزایده 24.DOC
  
3- فرم شماره دو شرایط نگهداری24.DOC
  
قرارداد ف 3.DOC
  
قرارداد ف 2.DOC
  
قرارداد ف 1.DOC
  
فرم پیشنهاد قیمت 88.DOC
  
اصلاحی- و- ف 8- قـرارداد  نگهداری و بهره برداری از پارکینگ  پایانه بار- ورژن  8.docx
  
نمونه قرارداد فهرست خام.pdf
  
مشخصات فنی قرارداد.pdf
  
مجوز برآورد ریالی.pdf
  
فرم پیشنهاد قیمت جدول 2.pdf
  
فرم پیشنهاد قیمت جدول 1.pdf
  
صورتجلسه پیش از فراخوان.pdf
  
شرایط عمومی مناقصه_متعارف سامانه ستاد.pdf
  
برآورد  قیمت جدول 2.pdf
  
برآورد قیمت جدول 1.pdf
  
ارزیابی کیفی.pdf
  
آگهی.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان لرستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"