پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمردم از تلاش مردانه راهداران رضایت دارند

تاریخ انتشار: 1398/11/16

راهداری در سیل مردانه وارد شد و ایستادگی کرد و نتیجه آن، سربلندی و رضایت مردم بود.
مهندس عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای لرستان در حاشیه افتتاح نمایشگاه "سیل مهربانی" گفت: سیل دوازده فروردین امسال، سیل ویرانگری بود که همه از هر گروه و قشری برای خدمت به مردم شتاب کردند یکی از اداراتی که به عنوان جلودار این کار، مسئولیت بسیار سنگینی برعهده داشت راهداری بود که مردانه وارد شد و ایستادگی کرد و به یاری خدا، همکاری مردم و دیگر دستگاه های امدادی، خدمت رسان، نظامی و بخش خصوصی، این تلاش به سربلندی و رضایت مردم منجر شد و امروز در این نمایشگاه مردم ابراز رضایت دارند و خداقوت می گویند.

 


مشخصات:
نظرات: *