پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاطلاعيه

تاریخ انتشار: 1398/09/06

با عنايت به برنامه ساماندهي امور حمل و نقل ، ايجاد شفافيت و توزيع عادلانه بار در بنادر كشور ،  به اطلاع كليه رانندگان و شركت هاي فعال در حمل ونقل بين شهري مي‌رساند :
با توافقات به عمل آمده في مابين سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي و سازمان بنادر و دريانوردي مقرر گرديده از تاريخ 20/9/98 ورود كاميون جهت حمل كالاي بين شهري به بندر شهيدرجايي صرفاً با ارائه مستندات و مدارك لازم از جمله مجوز سالن اعلام بار وحواله بارگيري پايانه بار بندر عباس امكان پذير خواهد بود .
بديهي است با رانندگان و شركت هايي كه ضابطه فوق الذكر را رعايت ننمايند ، ضمن عدم اجازه ورود ناوگان به محوطه بندر ، برخورد قانوني لازم در كميسيون هاي مربوطه بعمل خواهد آمد .

روابط عمومی سازمان راهداری وو حمل و نقل جاده ای

 


مشخصات:
نظرات: *