پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبررسی بیش از 400 پرونده تخلفات در کمیسیون‌های حقوقی راهداری لرستان

تاریخ انتشار: 1398/05/13

از ابتدای سال 98 تا پنجم مرداد ماه تعداد 426پرونده تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل در کمیسیون‌های ماده 11 و 12 راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان بررسی شده است.
عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان در تکمیل این خبر گفت: در مدت یادشده تعداد 346 پرونده تخلفات رانندگان در جلسات عادی و فوق‌العاده کمیسیون ماده 11 استان بررسی شده است که درنهایت  148 راننده تذکر کتبی دریافت نموده، کارت هوشمند 195 نفر از رانندگان برحسب میزان تخلف به‌مدت یک، دو و یا سه ماه لغو  و برای 3 نفر نیز برائت صادر گردیده است.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات رانندگان مربوط به بخش کالا  بوده است، افزود: فقدان بارنامه دولتی و صورت‌وضعیت مسافر، اضافه تناژ و مغایرت مندرجات بارنامه و صورت‌وضعیت از تخلفات بارز مطرح شده در کمیسیون ماده 11 استان در این مدت بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان اظهار کرد: همچنین در سال جاری تعداد 80فقره پرونده تخلفات شرکت‌های حمل و نقل در جلسات عادی و فوق‌العاده کمیسیون‌ماده 12 استان مورد بررسی قرار گرفته است که 67 شرکت تذکر کتبی دریافت نموده، 9شرکت به پرداخت جریمه نقدی محکوم و برای 4شرکت نیز رای برائت صادر گردیده است.
شرفی عمده تخلفات مطرح‌شده در کمیسیون ماده 12 استان را درج کرایه کمتر از تعرفه مصوب، عدم تطبیق شرکت با ضوابط سال تاسیس و مغایرت در ثبت سیستم عنوان کرد.
 
 

 


مشخصات:
نظرات: *